Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon
  • - Oddział przedszkolny
    - Szkoła podstawowa z oddziałami specjalnymi
    - Oddział R-W
    - Szkoła przysposabiająca do pracy

Rada rodziców 2015/2016

Kategoria: Rada rodziców
Administrator

Rodzicu!

Musisz wiedzieć, że to, co robimy, to nie jest praca dla dyrektora, dla nauczycieli, ale dla naszych własnych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza…

 

 

                     Skład Zarządu Rady Rodziców 2015/2016

1. Marzena Jąkalska - Przewodnicząca Zarządu RR

2. Izabela Dąbrowska- Wiceprzewodniczący Zarządu RR

3. Agata Bonas- Skarbnik RR

                                             Składka

Sugerowana niezmiennie od kilku lat wysokość wpłaty to 40 zł rocznie.

Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 10 miesięcy to jedynie 4 zł/miesięcznie!

Wszystkie środki  w 100% przeznaczane są na rzecz dzieci w ramach działalności statutowej Rady Rodziców .

Wszelkie wydatki są dokumentowane i przedstawiane w formie sprawozdania na koniec każdej rocznej kadencji Rady Rodziców i przedstawiane na pierwszym zebraniu każdego nowego roku szkolnego.

Składki można wpłacać w dowolnej wielkości i czasie, np. raz na semestr (40 zł) lub w 2 ratach(do końca listopada i stycznia po 20 zł.), albo co miesiąc (4zł).

Wpłata składki jest dobrowolna. Dziękujemy w imieniu Dzieci.

Dnia 8 lutego 2016r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka choinkowa. Rada Rodziców chciałaby szczególnie podziękować rodzicom, którzy chętnie zaangażowali się w pracę i przygotowanie tej imprezy. Są to panie: A. Szabelska,I. Dąbrowska, M. Chmielewska, K. Wojtczak, M. Pietrzak, A. Podlasińska, B. Siodłak, E. Kubsik, Graczyk, oraz państwo Kubscy, Wozińscy i Badyna.

Dziękujemy również tym rodzicom, którzy upiekli ciasto na dyskotekę choinkową (pani K.Szymańska,J. Janiak,A. Podlasińska ,E.Wieczorek, A.Pałubicka, oraz panie Krupa i Bryl). Serdecznie dziękujemy.

Dzięki rodzicom mamy takie wspomnienia…….

 

1

2

3

4

5

6

Strona Rady Rodziców...

Kategoria: Rada rodziców
Administrator

RADA RODZICÓW
Witamy serdecznie na stronie internetowej Rady Rodziców
w Zespole Szkół „Szkoły Twórczej Integracji”
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Milinie.

Rada Rodziców jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski).  Nie jest „nieformalnym kółkiem znajomych”, działa na mocy kilku ustaw, głównie Ustawy o systemie oświaty, (art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.)

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym "sponsorem" tej działalności jesteście Państwo Wy - Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Uruchomiliśmy stronę internetową Rady Rodziców, gdzie na bieżąco będą aktualizowane wszystkie informacje. Zamierzamy przeprowadzić takie działania, które upewnią Państwa w przekonaniu, że Rada Rodziców jest potrzebna i trzeba ją wspierać finansowo, a pieniądze wpłacane nie są marnotrawione tylko z zamysłem wykorzystywane dla Naszych Dzieci- uczniów naszej szkoły.

Serdecznie prosimy o wsparcie i proszę pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez każdego Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

Czytaj więcej: Strona Rady Rodziców...