Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon
  • - Oddział przedszkolny
    - Szkoła podstawowa z oddziałami specjalnymi
    - Oddział R-W
    - Szkoła przysposabiająca do pracy

Szkoła Ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie

Utworzono: poniedziałek, 05, październik 2020

Okres realizacji projektu: 1.09.2020 - 31.08.2022
Budżet projektu: 1 306 865,23 zł

 

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 101 426,02 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 205 439,21 zł

 

Partnerzy projektu:

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER we Włocławku

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa „Szkoły Twórczej Integracji” im. ks. J. Popiełuszki w Milinie

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3013/20 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 szkola